Algemeen | English | Artikels | Dienste | Die veeartse | Skakels | Kontak ons

Die belangrikste aspekte van Beesbrusellose

Dr C N Sparks BVSc


Brucellose in beeste (besmetlike misgeboorte ) word veroorsaak deur die bakterie Brucella abortus bovis. Dit is n siekte wat voorheen redelik onder beheer was maar ongelukkig die laaste paar jaar weer groot bedreiging vir beesboere en wildsboere inhou, veral waar met buffels geboer word. Daar word gereld nuwe besmettings gediagnoseer in die land en ook in ons area. U kan hier onder luister na 'n gesprek met Dr Danie Odendaal oor die omvang van die probleem in Suid-Afrika.


NB: Oudio slegs beskikbaar in Internet Explorer 9 en hor.

Hier volg tien belangrike aspekte van Brucellose, waarvan elke beesboer bewus moet wees.

 1. Dit is n sonose wat beteken dat mense ook besmet kan word met ernstige simptome en gevolge. Die behandeling daarvan in mense is moeilik en nie altyd suksesvol nie. Mense word besmet waar hulle in kontak kom met besmette diere se vrugwater en nageboortes bv. as n agtergeblewe nageboorte verwyder word of daar gehelp word met n kalwing. Inname van ongepasteuriseerde melk en melkprodukte van besmette diere kan ook lei tot besmetting van mense. (Beeste word ook besmet waar hulle aan besmette nageboortes en vrugwater lek.) Besmette diere kan 100 miljoen besmetlike bakterie in hul nageboortes afskei !!!
 2. Dit is n siekte wat die laaste paar jaar geweldig toegeneem en versprei het en NIE gegnoreer kan word nie.
 3. Besmette koeie en verse bly lewenslank besmet en n permanente bron van besmetting vir ander beeste en mense. Daar is geen behandeling beskikbaar in diere nie.
 4. 4 Die eerste simptoom wat gesien word in n besmette kudde, is dat daar aborsies plaasvind (gew. 4 tot 7 maande dragtigheid) of kalwers vroeg- en dood gebore word. Agtergeblewe nageboortes word ook gesien. Geswolle, nie pynlike, gewrigte kan soms gesien word in volwasse beeste. Besmette diere lyk egter dikwels op die oog af gesond en normaal.
 5. Die siekte veroorsaak verliese vir boere a.g.v. die slag van besmette diere, melkverliese, kalwerverliese en verlengde interkalfperiodes.
 6. Brucellose in beeste kan maklik gediagnoseer word in n kudde m.b.v. bloedtoetse.
 7. Dit is n staatsbeheerde siekte en die Staatsveearts moet dadelik ingelig word indien daar n positiewe geval gediagnoseer word.
 8. Die siekte kan voorkom word deur inenting van verse tussen 4-8 maande met die S19 of RB 51 entstof. Hierdie eenmalige enting IS NIE GENOEG NIE! Dit moet opgevolg word met ten minste nog 2 RB 51 entings. Moenie op entings alleen staatmaak nie! Volg ook die nodige bestuursaspekte wat hier genoem word. Onthou S19 entstof meng in met die toetsing en moenie aan verse ouer as 8 maande toegedien word nie. Wees ook versigtig om nie jouself daarmee in te spuit nie aangesien dit n lewendige entstof is en die siekte kan veroorsaak in mense.
 9. Boere moet net beeste koop of toelaat in hulle kudde indien hulle van n kudde kom wat gereeld getoets word en waar die boer bestuurspraktyke volg om die siekte te voorkom. Moenie net op negatiewe toetse van die aangekoopte diere staatmaak nie. Dit is veral belangrik waar nie-dragtige of vroeg dragtige verse aangekoop word, aangesien besmette verse dikwels eers sal positief toets wanneer hulle in die laaste derde van dragtigheid kom en daarom is dit belangrik dat sulke diere eerder aangekoop word van n negatiewe kudde. Enige dier wat aangekoop word, moet getoets word en in kwarantyn geplaas word totdat die toetsuitslae bekend is, of nog beter, moet hulle nie op die plaas laat kom alvorens die negatiewe uitslae bekend is nie.
 10. Die risiko vir besmetting word verhoog deur: Nie in te ent teen die siekte nie, diere aan te koop uit n kudde wat nie getoets is nie, nie grensdrade in stand te hou nie en vreemde diere op grond te laat kom, deel van weiding, spekulasie met beeste en deur nie die kudde gereeld te laat toets nie.

  Moenie dink dit sal nie met my kudde gebeur nie veral nie indien een of meer van bg. punte nagelaat word nie Maak seker jou bure is vertroud met die siekte en doen die nodige stappe hierbo genoem. Die siekte sal net beheer kan word indien almal saamwerk. Kontak gerus u veearts vir nadere inligting.