Algemeen | English | Artikels | Dienste | Die veeartse | Skakels

Kontakbesonderhede
Fisiese adresBergboslaan 1, Proteapark, Rustenburg 0299
GPS koördinateS 25°41,724' E 27°13,170'
PosadresPostnet Suite 4617, P/Sak X82323, Rustenburg 0300
Telefoonnommers(014)533 1959    (014)533 1585   (014)533 1694
Faksnommer(014) 533 2143
Noodnommer083 653 1081
E-pos

Spreekuurtye
Maandag tot Vrydag8h00-11h00 en 16h00-18h00
Saterdae8h00-11h00 en 17h00-18h00
Sondae en publieke vakansiedae10h00-11h00
NB!!Onthou om asseblief 'n afspraak te maak binne bogemelde tye.