Hoofblad | English | Artikels | Die veeartse | Skakels | Kontak ons

Riglyne vir die aankoop van vleisbeesbulle


Dr G Gaigher BVSc


Om sy bestaan te regverdig, het die stoetveebedryf 'n verantwoordelikheid teenoor die land se kommersiële beesvleisprodusente.  Daarom is dit belangrik dat bulle wat aan die bedryf voorsien word, werklik tot ekonomiese verwante eienskappe moet bydra.  Kosmetiese tierlantyntjies wat min of dikwels geen verband met ekonomiese beesvleisproduksie het nie, moet vermy word.

Toverberg Global Magic

Dit is die stoetteler wat moet besluit wat in die beesvleisbedryf belangrik is en sy teelbeleid daarby moet aanpas.  In sy besluitneming moet hy hom deur vakkundiges, kommersiële beesvleisprodusente en die verbruiker laat lei.  Elke beesras se toekoms word deur die kommersiële beesboer bepaal en nie deur handel van stoetdiere binne die ras nie.   Terselfde tyd behoort die stoetboer se toestande

en manier van boer so min as moontlik van die van die kommersiële boer te verskil.

Die feit dat die bul die feno- en genotipe van die kudde bepaal — dus hoe die kudde in die toekoms gaan lyk en presteer word nog ligtelik oor die hoof gesien.  Bulle is binne drie geslagte (12-15 jaar ) vir 90% van die kudde se genetiese samestelling verantwoordelik.

RGR 99-64 — 'n goedbespierde bul

Die vleisbeesbedryf van vandag vereis diere wat in hulle totale omgewing aangepas moet wees en in 'n wye spektrum van verskillende omgewings moet kan produseer.  Diere moet kan produseer op natuurlike veld en vir optimale produksie moet 'n bul dus 'n ewewig met sy omgewing kan handhaaf.  Daarom beteken seleksie vir aanpasbaarheid 'n uitkenning van

diere wat in hulle totale omgewing die beste produseer. Omdat 'n bul net vir kort tye werk en net semen produseer, is dit vir hom redelik maklik om in sy omgewing aan te pas en te gedy.

'n Beter maatstaf van aanpasbaarheid word in die koeikudde se reproduksievermoë gevind.  Prakties beteken dit dat 'n mens bulle moet selekteer uit moeders wat elke jaar kalf en 'n swaar kalf speen.  Sulke koeie is beslis goed in hul omgewing aangepas.  Hoe jonger die koei boonop in produksie kom, hoe beter is dit, mits dit nie veroorsaak dat sy daarna oorslaan nie.  Ouer koeie met 'n lang produktiewe lewe is ook goed aangepas en bulle uit sulke koeie behoort verkies te word bo bulle uit junior koeie wat nog nie hul vermoë getoon het nie.  Vermy waar moontlik bulle wie se moeders oorgeslaan het of wat selfs hul kalwers voor speentyd om een of ander rede verloor het.  Verskonings vir sulke koeie maak nie goeie sin uit nie.

Onthou dat die bul ook die moedereienskappe van die toekomstige koeikudde dra en nie net die groei eienskappe nie.Die belangrikheid van die bul se ma kan nie oorbeklemtoon word nie. Waar moontlik behoort ook na die bul se halfsusters gekyk te word, veral wat betref uierontwikkeling en vroulike voorkoms.


Algemene beginsels by die aankoop van vleisbeesbulle:



Bron: Landbouweekblad

Indien u meer inligting verlang, kontak gerus u naaste grootdierveearts.