Hoofblad | English | Artikels | Die veeartse | Skakels | Kontak ons

Geslagsiektes in beeste


Dr G Gaigher BVSc


Die Trichomonas-organisme

Ons wil net u aandag vestig op die belangrikheid om u beeskudde te beskerm teen geslagsoordraagbare siektes soos Campylobacter (Vibriose) en Trichomonas.   Hierdie twee siektes word van bul na koei oorgedra en andersom.  As die siekte eers in die kudde is veroorsaak dit resorpsies (vroe aborsie), aborsies en verlaagde vrugbaarheid. Koeie herstel gewoonlik na drie normale hitte-siklusse, maar n klein persentasie kan draers van die siekte bly en n bul weer besmet.  Veral ouer bulle is permanent besmet en selfs intensiewe behandeling is selde suksesvol.  Jong bulle raak makliker van die besmetting ontslae, maar kan ook permanent besmet wees.


Wat u moet doen om u kudde te beskerm:Indien u meer inligting verlang, kontak gerus u naaste grootdierveearts.